I foråret 2019 skiftede OL Revision Haderslev juridisk navn til 2+ Revision, reelt et skifte tilbage til kontorets oprindelige navn. For vore kunder og samarbejdspartnere har dette ikke hidtil haft den store betydning, idet vi fortsatte med at drive virksomhed under navnet OL Revision Haderslev.

Fra den 26. september 2019 ændres dette – da vi fra denne dato skifter tilbage til navnet 2+ REVISION som vores daglige firmanavn. Navneskiftet gennemføres samtidig med, at kontoret holder flyttedag til vores nye adresse: Bygnaf 15, Haderslev.

Som konsekvens af navne- og adresseskifte, er kontoret lukket torsdag den 26. september og fredag den 27. september 2019.

Navne- og adresseskiftet får alene den betydning for vore kunder og samarbejdspartnere m.fl, at der visuelt er et andet navn/logo og besøg hos os er på den nye adresse.

Vi glæder os til at byde kunder og samarbejdspartnere velkommen i vores nye lokaler og i vores “nye indpakning”.