Med virkning fra 1. januar 2024 skal udvalgte brancher, med en årlig omsætning under 10 mio.kr. opfylde en række skærpede registreringskrav vedrørende virksomhedens salg. De skærpede krav medføre grundlæggende et krav om digital registrering af salg, som sikrer skattestyrelsens adgang til salgsdata.

De omfattede brancher er:

  • Caféer, værtshuse og diskoteker mv.
  • Pizzarier, grillbarer, isbarer mv.
  • Købmænd og døgnkiosker
  • Restauranter

Det vurderes at en del af de relevante brancher i dag ikke anvender tilstrækkelige digitale systemer til bogholderi mv., således vil de eksisterende systemer ikke opfylde i alt 15 specifikke tekniske krav til salgsregistreringen.

De tekniske krav medføre bl.a. krav om journalisering af salg, oplysningskrav til salgsregistreringen osv.

Der er et vist sammenfald af brancher som samtidig omfattes af de skærpede revisorpligtsregler, der gælder fra 1. januar 2023 – for så vidt angår selskaber og andre virksomheder i regnskabsklasse B. De nye skærpede salgsregistreringskrav gælder dog både for klasse A og visse klasse B virksomheder.

Omfattede virksomheder modtager i de kommende uger meddelelse direkte fra skattestyrelsen.

Manglende overholdelse af de nye krav vil medføre bøde på kr. 10.000 ved førstegangsovertrædelse.

Er du i tvivl om din virksomhed er omfattet af de nye regler og/eller om dit nuværende system opfylder de skærpede krav til salgsregistrering, så kontakt din 2+ revisor eller ring til os på telefon 7453 2299, mail info@2plus-revision.dk.