Processen med de nye ejendomsvurderinger er skudt i gang. I første omgang har mange med en ejendom i landzone oplevet en fornyet vurdering og omklassifikation af ejendommen, som medfører at ejendommen klassificeres som byzone og beboelse.

Effekten af omklassifikationen er, at ejendomsværdiskatterne ændres – men ejendomsskatten vil samtidig blive korrigeret afledt af den nye klassifikation. Alle ejendomsejere der har ejendom omfattet af omklassifikationen har modtaget direkte besked herom via eboks med adgang til en kort klageperiode.

Der er etableret en overgangsordning for omklassificerede ejendomme, således at effekten af omklassifikationen kan udskydes til ejendommen sælges. Det betyder i praksis, at de nuværende ejer ikke rammes af omklassifikationen. Overgangsordningen kan medføre prisreduktioner ved salg af ejendomme med en omklassifikation.

De kommende vurderinger af øvrige ejendomme – omfattende byzone/beboelse sker efter nye metoder og på grundlag af de data der er registreret i BBR. Alle ejere modtager i disse dage opfordring til, at kontrollere og eventuelt rette data i BBR – der kan medføre ukorrekt ny vurdering.

Det er boligejerens ansvar, at BBR oplysningerne er korrekte – uanset om dette medføre forøget eller reduceret vurderingsgrundlag.

De nye vurderinger får effekt på både ejendomsværdiskatten og ejendomsskatten (grundskyldsbeskatningen).

Modtager du en ny vurdering af din ejendom, som du ikke kan acceptere, så har du mulighed for at klage over vurderingen. Du skal dog være opmærksom på, at klagefristen er kort. Klageadgangen vil fremgå af den nye vurdering, som du modtager i din eboks.

Skal vi gennemgå din nye vurdering – så kontakt din 2+ revisor på telefon 7453 2299 eller info@2plus-revision.dk.