OPDATERET 9. MARTS 2023:

Udskydelse af krav til digitale systemer

Krav til digitale bogføringssystemer afledt af den nye bogføringslov skulle træde i kraft pr. 1. januar 2023, men ikrafttrædelsen er udskudt på ubestemt tid. Kravet omfatter form- og opbevaringskravene til digitale bogføringssystemer.

Udskydelsen gælder ikke kravet om beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedure, som fortsat træder i kraft pr. 1. januar 2023 – således at alle virksomheder med en årlig omsætning på over kr. 300.000 fra denne dato skal have en sådan beskrivelse. Alle selskaber (A/S, ApS) skal have procedurebeskrivelsen uanset størrelsen af årlig omsætning.

Digitaliseringskrav – bilag

De nye krav om digital opbevaring af bilag træder i kraft således:

 • Personlige virksomheder, I/S’er og erhvervsdrivende foreninger m.fl.: Fra 1. januar 2026, såfremt virksomheden har en årlig omsætning på over kr. 300.000
 • Selskaber og andre virksomheder med begrænset hæftelse (herunder fonde): Fra 1. juli 2024 uanset omsætningens størrelse (OPDATERET)

Dato for ikrafttrædelse gælder for regnskabsår der begynder disse datoer eller herefter. Har en virksomhed kalenderåret som regnskabsår, betyder det at reglerne gælder fra 1. juni 2024 (eller 1. januar 2026). Har et selskab f.eks. regnskabsår 1. januar – 31. december 2024, gælder reglerne fra regnskabsåret der starter 1. januar 2025 (OPDATERET).

Det digitale krav betyder, at bilag skal foreligge digitalt (scannede i f.eks. PDF-format). Det er ikke et krav at opbevaring af bilagene sker i bogføringssystemet. Det betyder, at opbevaringen må ske på drev på egen eller hostet server. Opbevaring på egen server kræver, at der gennemføres sikkerhedskopiering og at en sådan opbevares eksternt – altså udenfor virksomheden – i et sikret miljø (som udgangspunkt hos et IT-servicevirksomhed).

Nye revisor- og revisionspligtsregler

Fra 1. januar 2023 træder nye revisor- og revisionspligtsregler i kraft. Reglerne gælder kun for virksomheder, som har pligt til at indsende deres årsrapporter til Erhvervsstyrelsen – som udgangspunkt aktie- og anpartsselskaber.

Reglerne er opdelt i henholdsvis revisorpligts- og revisionspligtsregler, således:

Revisorpligtsregler:

Virksomheder (selskaber) der i 2 på hinanden følgende år har en omsætning på over 5 mio.kr. og som reelt er beskæftiget indenfor nedenstående 11 brancher, skal ved udarbejdelse af årsrapporten benytte en registreret eller statsautoriseret revisor – der skal forsyne årsrapporten med en selvvalgt erklæring om assistance, review eller revision.

De 11 aktuelle brancher er:

 1. Vejgodstransport
 2. Flytteforretninger
 3. Restauranter
 4. Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
 5. Event catering
 6. Anden restaurationsvirksomhed
 7. Caféer, værtshuse og diskoteker mv.
 8. Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
 9. Webportaler
 10. Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
 11. Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

Revisionspligtsregler:

For virksomheder (selskaber) der i 2 på hinanden følgende år har en balancesum på over 50 mio.kr., skal årsrapporten forsynes med en erklæring om revision eller udvidet gennemgang (revision light) af en registreret eller statsautoriseret revisor.

De nye regler gælder fra 1. januar 2023, men da der er en regel om 2 på hinanden følgende år, vil kravet først gælde for årsrapporter der har en startdato 1. januar 2024 eller herefter.

Vil du vide mere

Vil du vide mere om de nye regler i bogføringsloven eller de skærpede krav til brug af revisor ved udarbejdelse af årsrapporter, så kontakt din 2+ revisor. Skriv til os på mail@2plus-revision.dk.