Opdateret 7. december 2023

Afledt af en EU-dom fra 2019 er der fremsat lovforslag, der stiller krav til at arbejdstageres daglige arbejdstid skal registreres i et pålideligt registreringssystem.

En del brancher anvender allerede et sådant system som grundlag for en efterfølgende udfakturering af timer mv. I det omfang et sådant system alene registrere tidsforbrug, der kan faktureres vil sådanne systemer skulle udbygges således at også internt tid registreres pålideligt.

Registreringssystemet skal være tilgængeligt for arbejdstager – både under registreringen, men også efterfølgende. Registrerede oplysninger skal opbevares i 5 år.

Formålet med de nye bestemmelser er, at der skal skabes pålideligt grundlag for fastsættelse af arbejdstagers gennemsnitlige arbejdstid pr. uge.

Lovforslaget giver begrænset adgang til at undtage visse arbejdstagere. Disse undtagelser omfatter overvejende personer med ledelsesfunktioner, øvrige personel med adgang til egen tilrettelæggelse af arbejdsdag og tid, arbejdstagere der er familiemedlemmer til ledelse/ejere samt medarbejdere knyttet til kirker og trossamfunds religiøse handlinger.

Reglerne træder i kraft fra 1. juli 2024 (oprindeligt planlagt til ikrafttræden pr. 1. januar 2024) og vil omfatte såvel eksisterende medarbejdere som nye medarbejdere.

2+ Revision anbefaler, at man allerede vurdere om eksisterende arbejdstidsregistreringer i virksomheden er tilstrækkelige og ved mangel af registreringssystem afsøger markedets for systemer til arbejdstidsregistrering eller alternativt etablere delvist manuelle (men dokumenterede) systemer.