Visse brancher præges af sæsonudsving og periodiske nedgange i aktiviteterne. I sådanne tilfælde vil det ofte være nødvendigt at tilpasse medarbejderstaben, hvilken kan medføre tab af gode medarbejdere.

Den generelle mangel på arbejdskraft kan bevirke, at virksomheden trods nedgang føler sig tvunget til at beholde gode medarbejdere for efterfølgende at undgå mangle på kvalificerede medarbejdere.

Da 2+ Revision driver virksomhed i både Danmark og Grønland, kan vi bistå med at sikre adgang til gode medarbejdere ved at formidle medarbejdere i Danmark til kortvarige opgaver hos tilsvarende virksomheder i Grønland – eller medarbejdere i grønlandske virksomheders adgang til kortvarige beskæftigelse hos danske virksomheder.

En sådan udveksling vil som udgangspunkt ske igennem salg af medarbejderens timer til en grønlandsk virksomhed eller omvendt efter en individuel aftale – f.eks. kostpris + tillæg, hvorefter arbejdsgivers reelle omkostning neutraliseres.

Fordelene ved en sådan løsning er:

  • Du kan fastholde gode kvalificerede medarbejdere
  • Du kan skabe en forøget motivation hos medarbejderen igennem mulighed for udstationering
  • Du kan øge medarbejderens faglighed og indsigt igennem erfaringsudveksling med andre tilsvarende virksomheder

Skal vi matche dine medarbejdere til en udveksling eller vil du høre mere om mulighederne, så kontakt din 2+ revisor eller SFAI Grønland revisor på +45 74532299 eller +299 582299.