Senest 1. marts 2021 skal du via www.skat.dk indberette moms for alle de udestående perioder- således:

  • Halvårsregistrerede: 1. og 2. halvår 2020 indberettes
  • Kvartalsregistrerede: 3. og 4. kvartal 2020 indberettes

Har du til hensigt at søge momslån (ordning endnu ikke åbnet), er det vigtigt at du indberetter momsen korrekt og rettidigt – men du skal da undlade at indbetale momstilsvaret for én eller alle perioderne, som indberettes senest 1. marts 2021.

Hvis du indbetaler momstilsvaret er du IKKE afskåret fra at ansøge momslån – du belastes dog midlertidigt at momsbetalingen, men momslånet vil efterfølgende blive udbetalt til virksomhedens Nemkonto.

Momslån skal ansøges senest 31. marts 2021 og ansøges via en indberetningsfunktion på www.virk.dk (du skal bruge NemID).

Momslån er rentefrit og skal tilbagebetales senest 1. februar 2022. Du kan til en hver tid indfri moms- og A-skattelån ved at indbetale den lånte beløb til din skattekonto – du bør dog sikre, at udbetalingsgrænsen på din skattekonto samtidig er forhøjet – ellers vil du kunne opleve at Skat tilbagesender din indbetaling.

Vil du vide mere om momsindberetning, momslån mv. så kontakt din revisor hos 2+ Revision eller ring til os på telefon 7453 2299 eller skriv til os på info@2plus-revision.dk.