Når vi skal assistere dig, din ægtefælle og din virksomhed – herunder evt. dit selskab – med udarbejdelse af regnskab, indberetning af selvangivelse og skatteberegning, har vi brug for adgang til din skattemappe.

Med adgang til skattemappen får vi adgang til at hente indkomstoplysninger, indberette selvangivelser og evt. anmode SKAT om ændringer i tidligere indberetninger.

Der skal gives 2 forskellige autorisationer – én til den private skattemappe (borger) og én til virksomheden (erhverv). Med autorisationen følger ikke adgang til andet end skatteoplysningerne. Vi har således ikke adgang til din netbank, eBoks, mail osv.

Når du giver OL Revision Haderslev ApS (og Vandværkernes Revision ApS) autorisation, skal du vælge vores CVR-nr. som er 39701863.

Ved at følgende nedenstående link, finder du vejledning til autorisation på www.skat.dk:

  • Privat/Borger => se vejledning her.
  • Erhverv => se vejledning her.

Ved autorisation til Erhverv bør der gives adgang til: a) moms, b) skatteoplysninger, c) skattekonto, d) selvangivelse selskaber, c) udbytte mv. og e) skattekonto. Punkt d-e er primært relevant, hvis du driver erhverv igennem selskab (aktie-, anparts- eller iværksætterselskab).

Har du brug for hjælp til autorisationerne, så kontakt os på telefon 7453 2299 eller mail info@olrevision-haderslev.dk.