Har du en varebil i din virksomhed (eller i dit selskab), og anvendes denne til firmakørsel – f.eks. kørsel af gods til/fra byggeplads, montørbil mv. – så skal varebilen fra 1. juli 2019 særskilt registreres for firmakørsel i Motorstyrelsen.

Kravet omfatter alle varebiler (gulplade) i vægtklassen 2-3,5 tons (totalvægt).

Der er samtidig nye krav for kørsel med gods for fremmed regning, altså transport- og kurervirksomheder. Såfremt transporten omfatter stykgods med en enhedsvægt på over 11 kilo pr. stykgods, kræves en varebilstilladelse. Sammen med denne tilladelse er et krav om chaufføruddannelse.

Vil du vide mere om reglerne, så kontakt din OL-revisor på telefon 7453 2299 eller info@olrevision-haderslev.dk.