Med virkning fra 1. juli 2023 er 2+ Revision’s hidtidige grønlandske aktiviteter – udøvet via afdelingskontoret i Sisimiut under navnet Revisoren i Sisimiut Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab – overdraget til vores etablerede revisionsvirksomhed SFAI Grønland Statsautoriserede Revisorer ApS.

SFAI Grønland ApS indgår fortsat som en del af 2+ Revision.

I forbindelse med etableringen er vi flyttet i egne lokaler på H J Rinks Vej 15, 1. sal i Nuuk og har samtidig etableret selvstændige kontaktdata, således:

Mailadresser til de enkelte medarbejdere finder du her.

Ny fane for SFAI Grønland på vores hjemmeside www.2plus-revision.dk lanceres inden årsskiftet.

For vores grønlandske kunder medfører etableringen ingen ændringer i den hidtidige betjening, dog vil vi fremover være tættere på. Kontoret er indtil videre periodisk bemandet igennem vores medarbejdere fra 2+ Revision, men vi arbejder på en mere permanent bemanding fra 2024.

Vil du vide mere om vores grønlandske kontor eller det at drive virksomhed i Grønland, så kontakt statsaut. Revisor og partner i SFAI Grønland ApS, Per Kristensen (info@sfai-greenland.gl) – telefon +299 582299.