Den nye bogføringslov, som trådte i kraft fra 1. juli 2022, nærmer sig ikrafttrædelse af en række digitale krav:

  • Beskrivelse af bogføringssystem/proces: Er trådt i kraft ultimo 2022
  • Godkendelse af bogføringssystemer: januar 2024 – således at anmeldte systemer, der opfylder kravene, godkendes med virkning fra 1. januar 2024
  • Digital bogføring ved anvendelse af godkendt standardsystem: Gælder for regnskabsår, der starter 1. juli 2024 eller herefter – for virksomheder i regnskabsklasse B og opefter (selskaber mv.)
  • Digital bogføring ved anvendelse af specialtilrettede ikke godkendte systemer: Gælder for regnskabsår, der starter 1. januar 2025 eller herefter – for virksomheder i regnskabsklasse B og opefter (selskaber mv.)
  • Digital bogføring generelt: Fra 1. januar 2026 for øvrige virksomheder (klasse A, enkelmandsvirksomheder m.fl.), når omsætningen er over kr. 300.000 pr. år

Virksomheder i klasse B og opefter skal for årsrapporter for regnskabsår der starter 1. juli 2024 eller herefter sammen med årsrapporten indberette oplysninger om, hvilket bogføringssystem der er benyttet i regnskabsåret.

De ovenstående bestemmelser er indeholdt i udkast til 3 bekendtgørelser, som Erhvervsstyrelsen har udsendt i henhold til bogføringsloven:

  • Ikrafttrædelsesbekendtgørelsen
  • Bilagsbekendtgørelsen
  • Indsendelsesbekendtgørelsen

Du kan finde de udsendte udkast her.