Har din virksomhed modtaget Covid-19 kompensationer i perioden mellem 9. marts 2020 og 31. august 2020, så skal din virksom på www.virk.dk slutindberette faktiske data for ansøgningsperioden.

Fristen for indberetning er 30. september 2021, men dog netop i realiteten udskudt til 31. oktober 2021 – idet nye regler lemper sanktionen ved manglende rettidig indberetning, således at der gives en ny frist på 30 dage ved overskridelse af 30/9-fristen uden sanktion – således at den reelle frist nu er 31. oktober 2021.

Er der særlige forhold, kan der indrømmes yderligere fristforlængelse frem til 30. november 2021 uden sanktion, men det kræver meddelelse til Erhvervsstyrelsen (ansøgning).

Herudover er Erhvervsstyrelsen berettiget til at indføre yderligere fristforlængelse, hvis der forekommer IT-nedbrud på styrelsens systemer.

Du skal derfor nu foretage indberetningen senest 31. oktober 2021.

Er du i tvivl om Covid-19 frister, om din slutindberetning kræver revisorbistand (revisorerklæring), så kontakt 2+ Revision på telefon 7453 2299 eller info@2plus-revision.dk.