De fleste har allerede lagt Covid-19 bag sig, restriktioner, nedlukninger og kompensationsordninger er fortid. Men sådan er det ikke helt.

Har din virksomhed ansøgt og modtaget kompensation efter én eller flere af ordningerne i perioden fra 1. september 2020 og frem, så skal din virksomhed slutafregne kompensationer senest 30. september 2022.

Slutafregningen foregår ved, at du skal indsamle data om realiserede forhold for den periode du har ansøgt om kompensation for. Ved ansøgningen blev der anvendt forventede tal/data – ved slutafregningen skal de faktiske tal/data indberettes.

Slutafregningen sker via Erhvervsstyrelsens indberetningsløsning på virk.dk, som du kan finde her.

Slutafregningerne er opdelt efter kompensationstype og ansøgningsperiode.

Alle virksomheder der har ansøgt og modtaget kompensationer modtager meddelelse om slutafregningerne via digital post (eBoks). Du skal være særlig opmærksom, hvis du skal slutafregne kompensation for tabt omsætning eller lønkompensation, idet tilfældigt udvalgte virksomheder skal supplere slutafregningen med en revisorerklæring om de faktiske tal/data. Du kan opnå op til 80% kompensation for udgiften til revisor.

Indberetter du ikke slutafregningen indenfor fristen, vil der være krav om fuld tilbagebetaling af den modtagne kompensation.

Ved endelig slutopgørelse af kompensationer kan der opstå krav om delvis tilbagebetaling – tilsvarende kan virksomheden være berettiget til yderligere kompensation. Krav om tilbagebetaling vil som udgangspunkt kræve tilbagebetaling på én gang. Der kan dog undtagelsesvis gives adgang til en kortere afdragsmulighed.

Har du brug for bistand til slutafregningen, så kontakt 2+ Revision på telefon 7453 2299 eller mail info@2plus-revision.dk.