Fristen for slutafregning af Covid-19 kompensationer nærmer sig.

Slutafregningen medføre, at du som modtager af kompensation skal:

  • Opgøre og indsende oplysninger om realiserede forhold (f.eks. omsætning, faste omkostninger, hjemsendte medarbejdere)
  • Bekræfte indtastede data
  • I visse tilfælde tilpasse vilkår for oprindelige ansøgning (f.eks. afkortning af ansøgningsperiode fra 4 til 3 måneder)

Fristerne for slutafregning – som indberettes via www.virk.dk – er aktuelt således:

  • Kompensation for perioden 9. marts – 31. august 2020: Frist 30. september 2021
  • Kompensation for perioden 1. september 2020 – 30. juni 2021: Frist 15. december 2021
  • Kompensation for perioden 1. juli – 30. september 2021: Frist 30. april 2022

Som modtager af kompensationer, har du i april-maj 2021 modtaget meddelelse i virksomhedens eboks om den kommende pligt til at slutafregne. Du skal være opmærksom på, om der i meddelelsen er indsat et afsnit om revisorbistand – i så fald skal din slutafregning verificeres/gennemgås af en godkendt revisor – der skal afgive en separat erklæring på slutafregningen.

Er du tvivl om slutafregningen eller har brug for hjælp til at indsamle den krævede dokumentation – så kontakt 2+ Revision på telefon 7453 2299 eller mail info@2plus-revision.dk. Slutafregningen skal indberettes af virksomheden selv, da indberetningen skal ske med anvendelse af virksomhedens NemID – revisor kan derfor ikke gennemføre indberetningen.