Opdateret 14. januar 2021

Afledt af de seneste restriktioner til imødegåelse af smittespredning af Covid-19 – er der etableret og forlænget en del hjælpepakker rettet mod erhvervslivet.

Ordningerne er både rettet mod virksomheder mv. som er særligt ramt af udvidede restriktioner, f.eks. forsamlingsbegrænsningen – men også mere generelle ordninger som følge af omsætningstab, åbningsforbud osv.

Du kan her hente en opdateret aktuel oversigt over gældende generelle kompensationsordninger, ansøgningsperioder, referenceperioder, kompensationens omfang samt ansøgningsfrister mv.