Fra 1. januar 2022 sker der ændringer i den grønlandske selskabslov – der grundlæggende medfører, at selskabsreglerne integrere del af de bestemmelser som allerede er indført for danske selskaber.

Ændringerne medføre:

  • Krav om ejerregistrering udvides til OGSÅ at omfatte reelle ejere (i dag kun legale ejere). Kravet opstår, for personer der ejer mere end 25% af kapitalen – enten direkte eller igennem andre virksomheder/selskaber
  • Kapitalkrav for ApS’er nedsættes fra kr. 50.000 til kr. 40.000
  • Kapitalkrav for A/S’er nedsættes fra kr. 500.000 til kr. 400.000
  • Ny adgang til lån i eget selskab (kapitalejerlån), såfremt lån kan indeholdes indenfor frie midler, etableres på markedsvilkår og iøvrigt vedtages af generalforsamlingen
  • Afskaffelse af iværksætterselskaber – således der ikke fra 1. januar 2022 kan stiftes IVS’er og eksisterende skal omdannes senest 1. januar 2024

Har du brug for hjælp til gennemførelse/tilpasning af dit grønlandske selskab afledt af ovenstående ændringer, så kontakt os på info@2plus-revision.dk eller revisor@oxenvad.gl.