Satsen for ATP fuldtidsansatte stiger fra 1. januar 2024 med kr. 156 pr. år.

Den nye sats er herefter kr. 3.564 pr. fuldtidsansat, svarende til en samlet månedssats på kr. 297 – heraf udgør medarbejderandelen kr. 99 og firmadelen kr. 198.

Bruger du lønbureauer – f.eks. Bluegarden, Danløn eller andre – så vil de nye satser som udgangspunkt automatisk blive anvendt.

Vær opmærksom på, at øvrige ATP-satser samtidig kan være ændret fra 1. januar 2024.

Du kan finde mere information her.