Som en del af Regeringens erhvervspakke til erhvervslivet afledt af de høje inflationsrater i slutningen af 2022 og primo 2023, er der vedtaget en midlertidig fristudskydelse for betaling af A-skatter og AM-bidrag for juni og juli måned 2023.

Udskydelserne er sammensat således:

  • Juni:
    • Små/mellemstore virksomheder: Oprindelige frist 10. juli 2023 – udskudt til oktober 2023
    • Store virksomheder: Oprindelige frist 30. juni – udskudt til november 2023
  • Juli:
    • Små/mellemstore virksomheder: Oprindelige frist 10. august 2023 – udskudt til februar 2024
    • Store virksomheder: Oprindelige frist 31. juli 2023 – udskudt til februar 2024

Den midlertidige bestemmelse om udskydelse af betalingsfristerne indeholder ikke mulighed for frivillig indbetaling før de udskudte forfaldstidspunkter, tilsvarende er der ikke åbnet for forøgelse af indestående på skattekontoen.

Det betyder i praksis, at alle virksomheder er omfattet af udskydelserne uden mulighed for førtidig indbetaling.

De fleste lønsystemer vil automatisk være tilpasset de udskudte betalingsfrister.

Vil du vide mere om, hvordan de udskudte frister påvirker din virksomhed – så kontakt din 2+ revisor på telefon 7453 2299 eller info@2plus-revision.dk.